FIFY

Studencki Klub Turystyczny
Politechniki Gdańskiej

6 kwietnia Kościerzyna Spacer Pieszo Rajd na orientację Rajd

SKT PG FIFY serdecznie zaprasza na

Pierwiosnki

Dawno nie zgubiłeś się w lesie? Masz ochotę potuptać z mapą? A może po prostu chciałbyś zjeść kiełbaskę w dobrym towarzystwie? Wiosna zbliża się wielkimi krokami. To znak, że pora na LIII Rajd na Orientację "Pierwiosnki"

 

Start rajdu

 

6.04.2019 r.


Rynek, Kościerzyna (możliwy dojazd PKM - ką)

 

10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników w miejscu startu

10:30 start pierwszych drużyn

limit czasowy: trasa krótka 4h +1h limitu spóźnień

        trasa normalna 5h +1h 15min limitu spóźnień

16:45 podsumowanie rajdu i wręczenie nagród

17:30 - 21:00 poczęstunek, integracja

 

Rodzaje tras

 

Trasa krótka:

 

Masz ochotę na luźny spacer po lesie ze znajomymi? Chcesz zapakować dzieci w pociąg i pokazać im jak działa las jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc?

Ta trasa ma około 10 km, będziesz miał czas na spokojną pracę z mapą, a także chwilę przerwy na podziwianie cudów natury :)

 

Trasa normalna:

 

Chcesz pokazać kto ma najlepszą orientację w terenie? Nie dla Ciebie wolne spacerki?

 

Normalna trasa ma dystans około 17 km. Jest idealna dla tych, którzy potrafią odnaleźć się w lesie w każdych warunkach. ;)

 

Zgłoszenia

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na: zarzad@fify.pl

Prosimy w mailu napisać: nazwę drużyny, imię i nazwisko uczestników, rok urodzenia i przynajmniej jeden numer telefonu do drużyny.

 

W tytule prosimy o wpisanie “Pierwiosnki”

 

Będzie również możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w dniu wydarzenia.

 

Uwaga! Liczba drużyn jest ograniczona.Koszty

 

Koszt (od osoby) wzięcia udziału w rajdzie przy wcześniejszym zgłoszeniu wynosi 5 zł.

Zgłoszenie w dniu imprezy 10 zł.

 

Za zebrane środki kupimy karmę dla zwierząt aby wspomóc jedno z Trójmiejskich schronisk.

 

Organizator zapewnia

 • mapę,
 • poczęstunek na mecie,
 • upominki dla 3 najlepszych drużyn z każdej kategorii,
 • niezapomnianą zabawę!
   

Regulamin

 • Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność (w razie wypadku organizator nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności).
 • Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
 • Wszelkie szkody pokrywane są przez sprawcę.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek podać swój numer kontaktowy organizatorom.
 • Niepełnoletni uczestnicy muszą mieć zgodę na udział w Rajdzie opiekunów prawnych.
 • Każda drużyna może być maksymalnie 4 - osobowa.
 • W sytuacjach spornych Organizator ma zawsze rację
 • Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować uczestnictwa z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

Kontakt do organizatorów:

Natalia Biedrzycka 781 125 546

Cezary Piotrowski 691611948

 


 

Przebieg zawodów

Główną ideą Imprez na Orientację (InO) jest dotarcie do punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie.

 

Każda drużyna (do 4 osób) podczas rejestracji w biurze zawodów otrzymuje mapkę, regulamin oraz kartę startową.

 

Na mapie znajdują się oznaczenia najważniejszych punktów:

 • trójkąt - początek trasy
 • okrąg - punkty kontrolne (PK)
 • dwa okręgi - meta

 

Nie dopuszcza się korzystania z urządzeń GPS, ani z innych map niż te otrzymane od organizatora. Możliwe jest natomiast korzystanie z kompasu, własnego przyrządu do pisania, linijki, kątomierza, cyrkla.

 

W miejscu Punktów Kontrolnych znajdują się lampiony tj. biało - czerwone kartki A4 z logiem SKT PG “Fify”
oraz kodem. Przywiązana jest do nich także kolorowa kredka lub perforator.

 

Na otrzymanej karcie startowej znajduje pole pod nazwą PK. Należy w niej wpisać numer punktu kontrolnego (znajdują się one na mapie). Poniżej jest puste pole, gdzie uczestnik przepisuje kod z lampionu dołączoną
do niego kredką lub przekłuwa pole perforatorem.

 

Ponadto na trasie mogą pojawić się dodatkowe lampiony nie oznaczone na mapietzw. Punktu Stowarzyszone.
Nie stoją one w miejscu oznaczonym na mapie jako PK ale w jego pobliżu. Do drużyny należy prawidłowe rozpoznanie, który punkt jest rzeczywiście Punktem Kontrolnym.

 

Poza PK i PS w lesie mogą znajdować się inne lampiony (np. z innych tras rozgrywanych   na tej samej imprezie). Jeśli są to lampiony leżące powyżej 5 mm w skali mapy od PK i/lub w miejscach nie przypominających najbliższych PK to są one nazywane Punktami Mylnymi - PM.

Na mapie trasa może być oznaczona również ciągłą linią. Jest to LOP - ka (Linia Obowiązkowego Przejścia. Odcinek trasy, który należy pokonać po liniowym elemencie topograficznym (drogi, potoki, granice kultur, linie energetyczne itp.).

 

Potwierdzenie PK na karcie startowej

należy dokonać poprzez:

 • wpisanie numeru punktu, który znajduje się na mapie
 • przepisanie kodu znajdującego się na lampionie - w przypadku, gdy dołączona jest do niego kredka
 • przebiciu odpowiedniego pola perforatorem i przepisaniu kodu znajdującego się na lampionie - jeśli do lampionu jest dołączony perforator

 

Uwaga

 • W przypadku chęci zmiany potwierdzonego punktu na inny nie należy skreślać ani potwierdzać go w tym samym polu. Przy punktacji brane jest ostateczne pod uwagę potwierdzenie punktu kontrolnego, zgodnie z przedstawioną poniżej punktacją.
 • Nie należy zostawiać także wolnych miejsc między potwierdzonymi punktami. Grożą za to punkty karne.
 • Jeśli przy lampionie nie będzie kredki wpisz numer punktu oraz kod własnym przyborem do pisania oraz skrót - BK (brak kredki)
 • Jeśli w miejscu punktu kontrolnego oznaczonego na mapie nie ma lampionu wpisz własnym przyborem do pisania numer punktu i skrót - BPK (brak punktu kontrolnego)
 • potwierdzenie punktu kontrolnego bez wpisania jego numeru oznacza zły opis, z który przyznawane są punkty karne

 

Limity czasowe

 • trasa krótka - 4h + 1h limitu spóźnień
 • trasa normalna - 5h + 1h 15 min limitu spóźnień

 

Punktacja

Podczas imprez na orientację przyznawane są wyłącznie punkty karne. Celem jest to aby uzyskać ich jak najmniej.

 1. Niepotwierdzenie PK zaznaczonego na mapie – 90 pkt. kar.
 2. Niepotwierdzenie PK niezaznaczonego na mapie lub należącego do LOP – 60 pkt. kar.
 3. Potwierdzenie PS do punktu zaznaczonego na mapie – 25 pkt. kar.
 4. Potwierdzenia PS do punktu niezaznaczonego na mapie lub należącego do LOP – 15 pkt. kar.
 5. Każda minuta spóźnienia w limicie spóźnień – 1 pkt kar.
 6. Każda minuta spóźnienia powyżej limitu spóźnień – 10 pkt. kar.
 7. Zmiana potwierdzenia PK (przebitka) – 10 pkt. kar.
 8. Błędny opis PK – 10 pkt. kar.
 9. Potwierdzenie punktu mylnego PM – 30 pkt. kar.
 10. Pozostawienie wolnej kratki w karcie startowej (poza kratkami na końcu wpisów)- 30 pkt. kar.

Nie ma żadnej nagrody za pokonanie trasy poniżej wyznaczonego limitu czasu.

Jeśli dany wpis w karcie startowej zostanie oceniony jako PS to jest karany tylko 25 lub 15 pkt. kar.

Jeśli dany wpis w karcie startowej zostanie oceniony jako PM to jest karany za 30 pkt. kar. i jeszcze dodatkowo, jeśli nie ma żadnego innego potwierdzenia tego punktu uczestnik dostaje dodatkowe 90 (lub 60) pkt. karnych za nie potwierdzenie PK.

Uczestnik jest klasyfikowany jeśli na trasie potwierdzi co najmniej jeden punkt stowarzyszony (lub PK) i zdąży oddać kartę startową na mecie przed jej zamknięciem.

 

Zapraszamy!