FIFY

Studencki Klub Turystyczny
Politechniki Gdańskiej

15 grudnia 313

SKT PG FIFY serdecznie zaprasza na

Wigilijki

/\
//\\
/Zaj-\
/rzyj do\
/fifowego\
/✶❉❇✹❈\
/azylu na Po-\
/litechnice. 313\
/stoi otworem dla\
/Fif, starych Fif oraz\
/❈❉✶❉✱✷❈✱❈✹❈\
/✱✶❉✱❇✹❈❉✶❉✱❈\
/ich Fifiątek, a także PRZY-\
/SZŁYCH FIF. Przekąski? Mile\
/widziane. Własne dzieła jeszcze\
\✱✶❉✱❇✱✶✱❇✹❉❇✶❉✱❈/
\milej widziane! ZAPRASZAMY/
piątek,
godzina
18:30 
kanciapa
pod 313,
Bratniak